Hjälp & stöd

Leva & bo

På skolan har vi resursfunktioner på olika sätt som är till för dig som studerande. Här nedan ser du några viktiga och hur du kontaktar dem.

Socialpedagoger & internatansvarig

Johanna Deltén (soc.ped) ansvarar även för boendet i Rimforsa. Hon träffar de som bor i de olika husen regelbundet för att kolla hur det går och för att informera om saker och ting. Ester Tuvestad (soc.ped) arbetar i Linköping.

Studie- och yrkesvägledare, SYV

Frida Adolfsson är den som du kan kontakta när det gäller dina vidare studier. Hon har koll generellt på utbildningar, högskoleprov och sådana saker. Gäller din fråga mer specifika saker så är det ofta bättre att du kontaktar någon lärare på din kurs. Kontakta Frida på syv@liljeholmen.nu

Kurator

Vi har två personer som arbetar som kuratorer, Annika Lager Watrous och Maria Lundgren. En kurator har tystnadsplikt. Dra dig inte för att kontakta kuratorerna för att prata, det är ofta mycket bättre att få en tidig kontakt än att gå och bära sina tankar och problem för sig själv. Kontakta kuratorerna via kurator@liljeholmen.nu eller via sms till 0738-18 68 21