Personal

Maria Lundgren

Maria Lundgren och är en av lärarna samt kursföreståndare på Diakonala utbildningen. För Maria har samtalet och reflektionen över vad diakonin har för uppgift och syfte i både kyrka och samhälle stor betydelse. Hon har en lärarexamen från Örebro universitet och är ordinerad diakon i Equmeniakyrkan. Genom åren har Maria fått använda pedagogiken och diakonin då hon har haft tjänst som lärare, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Bilda och jobbat diakonalt i Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan.

Utöver de ovan nämnda utbildningarna har Maria läst själavård (Liljeholmens folkhögskola) och teologi (EHS; Enskilda högskolan Stockholm).


Kontaktuppgifter

E-post: maria.lundgren@liljeholmen.nu

Telefonnummer: 070-1913744

Maria Lundgren
Maria Lundgren