Fler deltagarberättelser

Patrik Jonsér

Mitt namn är Patrik Jonsér och under 2019-2021 läste jag diakonutbildningen på Liljeholmens folkhögskola.

Jag jobbar som brandman i Uppsala och har parallellt jobbat många år inom församling med fokus på barn och ungdomar. Efter diakoniutbildningen på Liljeholmen blev reaktionen, varför har jag inte gått den här utbildningen tidigare. Men nu har jag gått den och det var två mycket väl investerade år av mitt liv. Jag sökte utbildningen för personlig utveckling samt att jag alltid har varit intresserad av det diakonala arbetet i alla dess former och på alla dess platser.

I mitt arbete som brandman har jag alltid varit intresserad av krisstöd och att få vara en trygg person i svåra situationer. I och med utbildningen fick jag möjlighet att i Uppsala brandförsvar börja utveckla arbetet med krisstöd för egen personal. Så idag är jag med och leder det arbetet tack vare utbildningen på Liljeholmens folkhögskola.

Patrik Jonsér diakoniutbildningen
Patrik Jonsér, diakoniutbildningen