Fler deltagarberättelser

Matilda Nordin

Matilda Nordin läser design på HDK, högskolan för konst och design i Göteborg.

Matilda, vad skulle du vilja jobba med efter din utbildning på HDK?

Drömmen efter examen är att få jobba med grafisk design och illustration, särskilt bilderböcker hade varit kul att illustrera.

Vad har du med dig från Konstskolan på Liljeholmens folkhögskola?

Det jag har tagit med mig från Liljeholmen är att jag under min tid där fick utvecklas i mitt konstnärskap och hitta vem jag är som konstnär. Att ha en konstnärlig grund att stå på från en konstskola har varit väldigt viktigt i min nuvarande utbildning.

Följ gärna Matilda på Instagram: @nordinmatilda

Mathilda Konst & Designskolan