Fler deltagarberättelser

Lena Trossö

Jag fick förmånen att gå diakonutbildningen på Liljeholmens folkhögskola 2016-2018. I klassen fick jag vara en av alla som gjorde  den spännande livsvandringen. Det var 23 fantastiska människor från hela vårt avlånga land med så mycket värme och fin gemenskap.

Jag arbetade som Usk/barnsköterska på Neonatalavdelningen US i Linköping. Jag trivdes bra men saknade en dimension för att möta alla olika livskriser i min yrkesroll och som medmänniska. Jag var hungrig på ny kunskap. Min chef beviljade mig tjänstledighet och hjälpte mig lösa schema för att arbeta 50% och studera 50%. 

Jag gjorde en inre resa i gott sällskap och återvände till min arbetsplats med nya perspektiv och bättre rustad för olika livsmöten. 

Diakonutbildningen har gett mig en stadig grund att bygga vidare på.

I okt 2020 gick jag en ledarutbildning genom Studieförbundet Bilda för att leda samtalsgrupper i ämnet Existentiell hälsa. I mitt hjärta ökade längtan att få utveckla personalvård på min avdelning och jag presenterade mina tankar hos mina chefer. De nappade på idén och en inbjudan skickades ut till alla. Responsen blev oväntat stor och jag började första samtalsgruppen våren 2021.

Jag är kvar i min profession och får leva/vara diakon som samtalsledare och kollegiestödjare. Känner stor tacksamhet för allt jag fått!

Lena Trossö
Lena Trossö, Diakoniutbildningen